E2 tuoteperhe on moderni ja joustava tapa hallita tietoa.

E2-tuotteet muodostavat kokonaisuuden, joka kattaa markkinatiedon seurannan, riskienhallinnan ja myyntiprosessien hallinnan. E2-tuoteperhe on ainutlaatuinen tapa hallita sähkömarkkinoita.

Tarkkaa tietoa nopeasti

Päätöksenteko energiamarkkinoilla vaatii suuren määrän ajantasaista markkinatietoa ja vaativaa analyysiä kapeassa aikaikkunassa. Perinteisiä taulukkolaskentaohjelmia käyttämällä prosessi on työläs ja epätarkka. E2-tuotteiden toiminta perustuu reaaliaikaiseen markkinatietoon ja tehokkaisiin laskentatyökaluihin. E2-tuotteet parantavat sähkömarkkinoiden päätöksenteon laatua ja tietopohjaa. IntStreamin E2 –tuotteet on suunniteltu nimenomaan pohjoismaisten energiamarkkinoiden toimijoiden tarpeisiin.

E2-tuotteet perustuvat IntStreamin kehittämälle havainnolliselle graafiselle alustalle. Alustaa ei tarvitse koodata, vaan se on helppo mukauttaa toimintaympäristön muutoksiin.