Trendi tukee kasvustrategiaamme

Tulevaisuudessa energiamarkkinoilla tarvitaan ajallisesti yhä hienojakoisempaa tietoa. IntStreamin järjestelmät mukautuvat kaikkiin aikanäkökulmiin.

IntStream on vakavarainen yhtiö, joka haluaa kasvaa kannattavasti. IntStreamin joustavat tuotteet ja hyvät palvelut tehostavat asiakkaan liiketoimintaa. Energiamarkkinoilla päätöksenteossa analysoitavan tiedon määrä on valtava ja aikaikkuna on kapea. Reaaliaikaiseen tietoon perustuvat nopeat, tarkat raportit parantavat päätöksenteon laatua ja liiketoiminnan tulosta.

IntStreamin tuotteet mukautuvat joustavasti muutoksiin. Meille on tärkeää pysyä kehityksen kärjessä ja tyydyttää myös asiakkaan tulevat tarpeet. IntStream tarjoaa kumppanuutta, jonka ansiosta asiakkaan liiketoiminta pysyy kilpailukykyisenä muuttuvilla energiamarkkinoilla myös tulevaisuudessa.

Energiatoimialan trendit tukevat IntStreamin kasvua. Viranomaisvaatimukset lisäävät painetta tuntisen tiedon käyttöön. Tulevaisuudessa energiamarkkinoilla tarvitaan ajallisesti yhä hienojakoisempaa tietoa. IntStreamin järjestelmät mukautuvat kaikkiin aikanäkökulmiin. Asiakkaat haluavat tulevaisuudessa ottaa energiamarkkinoilla huomioon muutkin hyödykkeet kuin sähkön. IntStreamin järjestelmiin voi joustavasti lisätä esimerkiksi kaasun, kivihiilen ja päästöoikeuksien markkinatiedon.

Myös Euroopan markkinoiden yhdentyminen ja Venäjän markkinoiden avautuminen lisäävät tulevaisuudessa huomattavasti uuden markkinatiedon tarvetta. Energiatoimialan trendit tarjoavat myös IntStreamille mahdollisuuksia liiketoiminnan laajentamiseen.