Sähkö- ja polttoainemarkkinoilla on ollut syksyn ja alkutalven aikana voimakasta heiluntaa

Sähkömarkkinoilla tuotteet kääntyivät voimakkaaseen nousuun syyskuun lopulla säätyypin vaihduttua kuivaksi. Myös kivihiilen hinta kääntyi selvään nousuun, kun Kiinassa hiilen tuotanto laski tuotantorajoituksien vuoksi. Tämä näkyi globaaleilla kivihiilimarkkinoilla myös Euroopassa kivihiilen hinnan voimakkaana nousuna. Osaltaan Euroopassa kivihiilen kysyntää nosti myös normaalia selvästi heikompi ydinvoimalaitoksien käytettävyystilanne. Sähkömarkkinoilla tuotteet nousivat voimakkaasti aina lokakuun loppuun saakka, mutta tämän jälkeen säätyypissä tapahtui käänne sateisempaan ja leudompaan. Lisäksi kivihiilen hinta kääntyi laskuun Kiinan jouduttua poistamaan tuotantorajoituksia kivihiilimarkkinan niukkuuden vuoksi. Näin ollen joulukuun alkuun mennessä syksyn ja alkutalven aikana nähty hintojen nousu sähkömarkkinoilla mitätöityi ja hinnat palasivat kesän tasoille.

Öljymarkkinalla öljyn hinta on heilunut voimakkaasti ja nyt hinta on noussut selvästi yli 50 dollarin tasoon barrelilta, kun suuret öljyntuottajat ovat sopineet huomattavista tuotannon leikkauksista ensi vuodesta alkaen. Leikkauksien myötä öljymarkkinalla ylitarjontahuolet väistyvät ja markkinan odotetaan tasapainottuvan. Kuitenkin epävarmuutta on edelleen siitä, pitäytyvätkö suuret tuottajat luvatuissa tuotantotasoissa – tämä nähdään varsinaisesti vasta ensi vuoden alkupuolella.

Päästömarkkinalla hinnat ovat myös heiluneet runsaasti ja hiljattain päästöoikeuden hinta on kääntynyt nousuun. Päästömarkkinaa on tukenut ympäristövaliokunnan esitys päästömarkkinan huomattavista kiristystoimenpiteistä. Kuitenkin esitetyt kiristystoimenpiteet eivät välttämättä saa laajempaa kannatusta, mutta mikäli esitykset etenisivät suoraan kolmikantaneuvotteluihin, voidaan päästömarkkinalla nähdä jatkossakin selvää hinnan nousua.

Sähkömarkkinoilla on mielenkiintoista seurata lyhyellä tähtäimellä, nähdäänkö kuluvan vuoden alussa vallinnut kylmä pakkasjakso myös tulevana talvena. Mikäli kylmä ajanjakso nähdään, voivat spot-hinnat nousta hyvin korkeiksi. Kysyntä - tarjontatilanne voi tällöin kääntyä hyvinkin tiukaksi ja näin ollen on varsinkin Suomessa hyvin toivottavaa, että merkittäviä vikaantumisia siirtoyhteyksissä tai tuotantolaitoksissa ei tulla kokemaan. Kylmän jakson aikana on jokaisen sähkönkuluttajan syytä muistaa harkita omaa sähkönkulutustaan– esimerkiksi runsaimman kysynnän aikaan kannattaa harkita, täytyykö kodin energiasyöppöä eli sähkökiuasta käyttää juuri silloin. Pahimmillaan voi olla ikävää yrittää saunoa puolilämpimässä pimeässä saunassa.