E2 SALES helpottaa tarjousten tekoa

Markkinahintojen muutokset vaikuttavat vahvasti myyntiin. E2 SALES toimii tämän hetken hinnoilla sekä tuntiseen tietoon perustuen.

E2 SALES on helppokäyttöinen monipuolinen järjestelmä, joka tehostaa sähkön myyntiprosessia ja asiakkuuksien sopimusten hallintaa. Yrityksen jokaiselle asiakkaalle luodaan oma salkku, johon kerätään kaikki tieto asiakkaan sähkösopimuksista, tarjouksista, sähkön käytöstä ja mahdollisista suojaussopimuksista.

E2 SALES-järjestelmän vahvuus on tehokkaassa aikasarjojen käsittelyssä. Se helpottaa etenkin tarjouslaskentaa, joka on poikkeuksellisen vaativaa sähkömarkkinoilla. Järjestelmä saa jatkuvana syötteenä reaaliaikaiset hintatiedot sähkömarkkinoilta.

Markkinatiedon, kulutusprofiilin ja mahdollisten suojaussopimusten perusteella järjestelmään luodut laskentamallit suorittavat nopeasti tarkan asiakaskohtaisen tarjouslaskennan ja riskitarkastelun tuntisella tiedolla. Samalla vältytään tietojen syöttövirheiltä ja manuaaliselta työltä. Uusimmat suojaustuotteet päivittyvät markkinoilta ilman erillisiä hakuja. E2 SALES luo myös tarjousdokumentin, joka päivittyy uusimpaan markkinahintaan nappia painamalla. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, järjestelmä muuntaa tarjouksen sopimukseksi, ja kauppa päivittyy automaattisesti myyntiennusteeseen.