E2 SALES hallitsee aikaulottuvuudet

E2 SALES tukee yksittäisten asiakkuuksien sekä kokonaisuuksien hallintaa

E2 SALES-järjestelmän ansiosta sähköyhtiöllä on aina täydellinen tieto tarjouksista, sopimuksista, vastuuhenkilöistä, hinnoista ja laskentamalleista, jotka liittyvät tiettyyn asiakkaaseen. Asiakassalkkuja voidaan tarkastella yksittäin tai yhtenä kokonaisuutena. Järjestelmä auttaa myös asiakaskohtaisten suojausten laskennassa. Esimerkiksi samaa suojausstrategiaa käyttävistä asiakkaista voi muodostaa yhden ryhmän. Raportointi on aukotonta ja helppoa.

Sopimus- ja tarjouskannan kehitystä voidaan tarkastella kokonaisuutena ja useasta näkökulmasta. Sähkön myynnissä osa toimituksista voi olla vielä avoinna, jolloin sähköyhtiö voi tarkistaa järjestelmästä, mitä asiakkaille on luvattuja mihin hintaan. Tietoja voidaan tarkastella yksittäisten asiakkaiden tarpeet huomioiden, jotta myyntiponnistelut voidaan suunnata oikein. Kaikki tiedot saadaan näkyviin suoraan energiamäärinä, mikä helpottaa sähkönhankinnan oikeaa ajoitusta. Järjestelmä näyttää myös jokaisen asiakkuuden kauppahistorian.