Markkinatiedon seuranta- ja analysointiohjelma

youtube video splash screen

E2 Market ohjelma tuli markkinoille vuonna 2003, ja sitä käyttää suurin osa suomalaisista sähköyhtiöistä.

E2 Market on markkinatiedon seuranta- ja analyysiohjelma, joka antaa päätöksenteon tueksi tarkan ja kattavan kuvan Nord Pool energiamarkkinoista. Ohjelma kerää automaattisesti kaiken reaaliaikaisen tiedon sähköpörsseistä sekä muista lähteistä ja tuottaa siitä havainnollisia graafisia näkymiä ja raportteja käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöityinä. E2 Market käsittelee tehokkaasti aikasarjoja, joten sen avulla voi tarkastella markkinatilanteita eri ajankohdista ja näkökulmista käsin.

E2 Market lyhyesti

  • Rakennettu joustavaksi alustaksi pohjoismaalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Vahva markkina-asema ja kestävyys muutoksissa puhuvat puolestaan.
  • Vakuuttava esitysten ja raportoinnin apuväline. Nopeiden päätösten tueksi saadaan tarvittaessa suuri määrä ajantasaista tietoa.
  • IntStream myy ohjelmaa palveluna ja keskittyy kumppanuuteen. Asiakkaat hyötyvät tuotteiden jatkuvasta kehityksestä ja uusista ominaisuuksista.
  • Tuote sisältää käyttöönoton, määrittelyn, käyttökoulutuksen, järjestelmän jatkuvan seurannan sekä pienet neuvot ja korjaukset.
  • Asiakas voi muokata tuotetta itse tai tilata muutostyöt lisäpalveluna IntStreamista.