Monipuoliset aikaulottuvuudet

E2-ohjelman ominaisuudet innostavat kokeilemaan ja tulkitsemaan. Ohjelman avulla voi luoda omia ennusteita, mittareita ja työkaluja, joiden laatua voi testata.

E2-ohjelman laskentamoottori on viritetty laskemaan tehokkaasti aikasarjoja ja käsittelemään suuria määriä monimutkaista tietoa. Sähköyhtiöiden on tärkeää nähdä markkinoiden hinnat, tapahtumat ja näkymät monesta eri näkökulmasta ja erilaisten aikaulottuvuuksien kautta.

E2-ohjelma näyttää havainnollisesti myös markkinoiden menneet tapahtumat ja käänteet. Historiatiedon, nykytiedon, ennusteiden ja erilaisten mallien avulla sähkömarkkinoiden toimijat osaavat ajoittaa oikein ostot ja myynnit. Järjestelmä tuo liiketoimintaan läpinäkyvyyttä, koska se kertoo myös aiempiin päätöksiin johtaneet tiedot.

E2 on parhaimmillaan tilanteissa, jossa päätökset on tehtävä nopeasti, mutta taustaksi on saatava tukeva aineisto tarkkaa tietoa. E2-ohjelman ominaisuudet innostavat kokeilemaan ja tulkitsemaan. Ohjelman avulla voi luoda omia ennusteita, mittareita ja työkaluja, joiden laatua voi testata. E2-ohjelma sisältää myös mittavan valikoiman työkaluja sähkömarkkinoiden tekniseen analyysiin ja hintaliikkeiden tunnistamiseen.