Katsaus sähkömarkkinan kehityksestä sähköpostitse

Viikottainen sähkömarkkinakatsaus

IntStream toimittaa joka viikko markkinakatsauksen, jossa käydään läpi edeltävän viikon tapahtumat ja tarkastellaan alkavan viikon tilannetta. Katsauksessa pyritään ennustamaan lähimmän kvartaalituotteen ja vuosituotteen hinnan kehitys kuluvan viikon aikana. Tarkoituksemme on tiivistää markkinatilanne yksi sivuiseksi markkinakommentiksi ja antaa näkemyksemme perustelut tarkasteltaviksi.

Aamukatsaus

IntStream toimittaa joka arkiaamu markkinakommentin, jossa tarkastelemme edellisen päivän hinnan kehitystä ja pyrimme ennustamaan alkavan kaupankäyntipäivän kehitystä lähimmän kvartaalituotteen osalta. Raportti toimitetaan ennen markkinan avautumista Suomen aikaa 9:00 mennessä.