Ohjelman käyttö ei vaadi ohjelmointitaitoja

E2-alusta mukautuu käyttäjän tarpeisiin, se ei pakota käyttäjää ottamaan kaikkea annettuna.

E2 on avoin, läpinäkyvä ja joustava järjestelmä. E2-ohjelman alustan suunnittelussa on otettu huomioon se, että energiatoimiala muuttuu jatkuvasti.

Taulukkolaskentaohjelmilla suurten tietomassojen muokkaaminen raporteiksi vie aikaa. Muutoksia tehdään käsityönä, ja virheitä syntyy helposti. Yrityksiltä kuluu paljon aikaa tiedon haalimiseen, hallintaan ja työstämiseen perinteisin keinoin. E2:n analyysit ovat käyttäjälle avoimia ja muokattavissa.

E2:n käyttö ei vaadi ohjelmointitaitoja vaan muutokset omaan analyysiin tai markkinanäkymään voi tehdä graafisin työvälinein, mikä on helppoa ja nopeaa. Tavanomaiset tuotelähtöisesti suunnitellut järjestelmät ovat huomattavasti jäykempiä ja tuottavat analyysin kohteesta vain yhden näkökulman. E2-ohjelma tuli markkinoille vuonna 2003, ja sitä käyttää suurin osa suomalaisista sähköyhtiöistä.

E2 mukautuu käyttäjän tarpeisiin

E2-alusta mukautuu käyttäjän tarpeisiin, se ei pakota käyttäjää ottamaan kaikkea annettuna. Asiakas voi myös halutessaan muokata itse ohjelman sisältöä, tai tilata muutostyöt haluamaltaan yritykseltä. E2-ohjelman laskelmat ovat graafisen kuvauksen vuoksi hyvin dokumentoituja, joten oman työn jakaminen muille ja myöhempi tarkastelu on helpommin omaksuttavassa muodossa.

Miten E2 voi auttaa yritystänne?

  • E2 toimii erilaisten tiedostomuotojen ja taulukkolaskentaohjelmien kanssa. Esimerkiksi MS Excel© -taulukoita voi viedä ja tuoda muiden ohjelmien tueksi tai tarkempaa analyysiä varten.
  • Valmis laskentakirjasto on kattava. Analyysi- ja markkinaennustetyökaluja on helppo rakentaa myös itse.