IntStream Oy on erikoistunut aikasarja-analyysin työvälineisiin vuodesta 2003

Avoimuus ja muokattavuus laskennoissa helpottavat tietojen valvontaa ja tarkastamista.

Tietoa ajan haasteet huomioiden

E2 TRM -järjestelmän erityinen vahvuus on aikasarjojen tehokas hallinta ja analyysi. Sähkö on aikaan sidottu hyödyke, joten asiakkaalle luvatun sähkön hinta ja määrä liikkuvat kaupanteon jälkeenkin. E2 TRM -järjestelmän avulla voidaan liikkua ajassa ja pureutua tietomassaan eri näkökulmista. Kattava historiallinen tietokanta takaa, että erääntyneet tuotteet, markkinoiden käänteet ja tehdyt päätökset ovat aina löydettävissä jälkikäteen.

Helppokäyttöisyyttä ja läpinäkyvyyttä

Analyysit tehdään ja esitetään prosessikaavioina, joten laskentojen tekeminen ei vaadi ohjelmointitaitoa ja laskentamallit ovat läpinäkyviä. Tästä on merkittävää etua esimerkiksi silloin, kun suojaustoimintaa auditoidaan.