Energiamarkkinariskien hallintajärjestelmä

E2 TRM on joustava ETRM järjestelmä, jolla voidaan kuvata tarkasti yrityksen toimintatapa ja riskipolitiikka sekä seurata tilannetta tosiaikaisesti.

E2 TRM on kattava salkun- ja riskienhallintajärjestelmä (ETRM), jonka avulla yritys voi seurata omaa positiotaan energiamarkkinoilla ja sen vaikutuksia omaan liiketoimintaan. Järjestelmä on kehitetty nimenomaan suomalaisten sähkömarkkinatoimijoiden tarpeisiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Merkittävä osa suojaustoiminnan ajankäytöstä kuluu sidosryhmien tiedottamiseen ja tukemiseen. Yrityksen johto, liiketoimintayksiköt, salkunhoidon vastuuhenkilöt, kirjanpito, tarkastajat, kaikki osapuolet tarvitsevat määrämuotoista raportointia omasta näkökulmastaan päivitettynä uusimmilla tiedoilla. E2 TRM automatisoi tämän prosessin tarjoamalla asiakkaan käyttöön järjestelmän, josta jokainen käyttäjä voi itsenäisesti tutkia hänelle kuuluvia raportteja.

E2 TRM on ns. multi-commodity järjestelmä, jolla voidaan mallintaa sähkön lisäksi mm. päästö, kaasu ja kivihiilipositiot. Järjestelmän pohjana on IntStreamin kehittämä helposti muokattava E2-alusta. IntStream julkaisi E2 TRM ohjelmiston vuonna 2009. Lyhyessä ajassa se on noussut useamman suomalaisen suuryrityksen ensisijaiseksi energiamarkkinariskien hallintatyökaluksi ja saavuttanut suuren suosion käyttäjiensä keskuudessa.

E2 TRM mahdollistaa energiaposition hallinnan useista eri näkökulmista. Järjestelmällä voidaan koota laajat kokonaisuudet tiiviiksi havainnolliseksi tiedoksi.