Miten E2 TRM auttaa yritystänne?

E2 TRM automatisoi tiedonkeruuta ja jalostusta, jolloin kokonaiskuva ja riskit hahmottuvat nopeasti ja helposti.

  • E2 TRM automatisoi tiedonkeruuta ja jalostusta, jolloin kokonaiskuva ja riskit hahmottuvat nopeasti ja helposti.
  • Laskentarutiineihin ja tiedon syöttämiseen käytetty aika vähenee, ja perinteiseen taulukkolaskentaan liittyvät virhemahdollisuudet poistuvat.
  • E2 TRM muokkautuu asiakkaan riskipolitiikan mukaiseksi, ei toisinpäin. Tuote räätälöidään asiakkaan ympäristöön, ja käyttöönotto on nopeaa.
  • E2 TRM on suunniteltu joustavaksi, avoimeksi ja läpinäkyväksi. Muokkaukset ja ylläpito eivät vaadi ohjelmointitaitoja.
  • Järjestelmä voi kerätä tietoa kaikenlaisista lähteistä yrityksen sisältä ja ulkopuolisilta tiedontuottajilta. Markkinatiedon voi toimittaa joku muukin kuin IntStream.
  • E2 TRM toimii erilaisten tiedostomuotojen ja taulukkolaskentaohjelmien kanssa.
  • E2 TRM on helppo liittää osaksi yrityksen aiempaa toiminnanohjausjärjestelmää, jolloin markkinatieto saadaan limittymään oman kaupan, tavoitteiden ja ennusteiden kanssa.
  • Vahva laskentamoottori on suunniteltu finanssi- ja aikasarja-analyysiin. Uusien työkalujen luominen ja vanhojen yhdisteleminen on helppoa graafisen käyttöliittymän avulla.