Tampereen Sähkölaitos

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä IntStreamin toimittamaan palveluun ja tapaan toimia.

Tampereen Sähkölaitos -konserni toimittaa sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua yksityis- ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2010 noin 340 milj. EUR ja jakeluasiakkaiden määrä 130 000. Tampereen Sähkölaitos toimi kunnallisena liikelaitoksena 1888 - 2008. Vuoden 2009 alusta lukien toiminta yhtiöitettiin muodostamalla Tampereen Sähkölaitos -konserni, jonka emoyhtiö on Tampereen kaupungin omistama Tampereen Sähkölaitos Oy.

IntStream Oy toimittaa Tampereen Sähkölaitokselle katsauspalveluiden ja E2 analyysityökalun lisäksi E2 TRM riskienhallintajärjestelmää. Tampereen Sähkönmyynti Oy:llä on käytössään E2 SALES sähkönmyynnin sopimushallinnan- ja tarjouslaskennan järjestelmä. E2 TRM ja E2 SALES tuotteiden tuotekehitystä on tehty Tampereen Sähkölaitoksen kanssa tiiviissä yhteistyössä. IntStream Oy:n toimittamia tuotteita käytetään konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa ja ennustamisessa. Järjestelmät ovat olennaisessa roolissa sähköliiketoiminnan keski-pitkän aikavälin päätöksenteossa ja kannattavuuden varmistamisessa.

"Olemme olleet erittäin tyytyväisiä IntStreamin toimittamaan palveluun ja tapaan toimia. IntStream on pystynyt pitämään kiinni tiukoista toimitusaikatauluista ja joustava järjestelmä on mahdollistanut omien toimintamalliemme kustannustehokkaan kehittämisen," toteaa salkunhallintapäällikkö Matti Koivuaho Tampereen Sähkölaitos Oy:ltä.