Metsä Finance

Raportoinnin automatisointi IntStreamin järjestelmällä on leikannut merkittävästi siihen käytettävää aikaa.

Metsäliitto-konserni on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita uusiutuvasta pohjoismaisesta puuraaka-aineesta kestävällä tavalla. Konsernin vuoden 2010 yhteenlaskettu liikevaihto on noin 5,4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 13 000 henkilöä. Tuotantoa on 12 maassa ja konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa.

Metsäliitto laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti.

Metsäliitto-konsernin rahoitusyksikkö Metsä Finance hoitaa keskitetysti konsernin raaka-ainehankintaan ja liiketoiminnan rahoitukseen liittyvien suojausinstrumenttien kaupankäyntiä, suojaustoimintaan liittyvää riskien hallintaa ja raportointia eri sidosryhmille. Metsä Finance käyttää Intstream Oy:n E2 TRM tuotetta näiden tehtävien valvontaan ja raportointiin. Yhteistyö Metsä Financen ja IntStreamin välillä alkoi vuoden 2009 lopussa.

"Metsä Finance raportoi toiminnastaan useille tahoille. Eri sidosryhmät tarvitsevat omaa tarvettaan vastaavia raportteja. Raportoinnin automatisointi IntStreamin järjestelmällä on leikannut merkittävästi siihen käytettävää aikaa ja joustavat työkalut ovat mahdollistaneet oman toimintamallimme kehittämisen nopeassa tahdissa," toteaa Marko Elo Metsä Financesta.